Region
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Sklep AleFolk.pl (FHU Kamil Kaliszewski NIP 758 236 69 25zwany dalej „Administratorem” w ramach serwisu internetowego www.alefolk.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro.alrfolk@gmail.com

3. Osoba zarejestrowana w Sklepie i korzystająca ze Sklepu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.

4. Administrator za pośrednictwem Sklepu oferuje sprzedaż produktów o właściwościach i cenach wskazanych w Sklepie. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad. 

5. Zdjęcia produktów zamieszczone w Sklepie są zdjęciami poglądowymi. Produkt końcowy może różnić się od prezentowanego na zdjęciu.

6. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.

7. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

8. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Sklepie zawarte są w „Polityce dotyczącej plików cookies i podobnych technologii”, dostępnej w Sklepie.

9. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Sklepie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Sklepie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.

10. Administrator ma prawo usunąć ze Sklepu materiały naruszające punkt poprzedni.

11. Do korzystania ze Sklepu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.

12. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.

13. Czas wysyłki określa w jakim czasie Sklep przygotowuje zamówienie. Czas wysyłki zamówienia jest terminem umownym i jest określony w oparciu o możliwości produkcyjne na dany dzień, a także uzależniony jest od czasu koniecznego do wytworzenia zamówionego produktu.

14. Termin wysyłki podany jest w dniach roboczych. Rozumiemy przez to każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Jeśli zamówienie będzie złożone po godzinie 11.00 - czas wysyłki liczony jest od następnego dnia roboczego.

15. Czas wysyłki liczymy od:

a) płatność przelewem - zaksięgowania płatności (przesłanie potwierdzenia wpłaty na e-mail przyspieszy realizację zamówienia)
b) płatności Shoper - od czasu dokonania płatności
c) za pobraniem - od momentu zakończenia składania zamówienia.

16. Termin dostawy - czas w jakim przewoźnik zobowiązuje się dostarczyć zamówienie.
a) Kurier - do 3dni roboczych
b) Paczkomaty InPost - do 5dni roboczych
Uwaga! w okresie świątecznym terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sklepu.

17. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora (ul. Modrzejewskiej 7/1, 07-410 Ostrołęka) lub osobiście w siedzibie Administratora. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.

18. Użytkownik ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Administratorem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.

19. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

20. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie ze Sklepu i zażądać usunięcia konta w Sklepie. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.

21. Użytkownik dokonując zakupu akceptuje warunki sprzedaży oraz Regulamin Sklepu.

22. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:

a. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,
b. zmiany danych Administratora,
c. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.

23. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.

24. O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Sklepie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

25. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania ze  Sklepie ze skutkiem natychmiastowym.

26. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

27. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Sklepie.

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to nie dotyczy produktów wskazanych w punkcie 19 Regulaminu.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na nasz adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres biuro.alefolk@gmail.com).
Mogą Państwo skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wartość produktów zwracanych (bez kosztów dostarczenia zamówienia) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres siedziby (ul. Modrzejewskiej 7/1, 07-410 Ostrołęka) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl